Värdegrund

Här kan du ta del av Skarpnäck Roller derbys värdegrund!

Vi är en feministisk förening som erbjuder träning för kvinnor, icke-binära och transpersoner. Vi stöttar varandra att ta plats i idrottens sammanhang. Vi vill bedriva och utveckla vår verksamhet så att alla ska kunna ha roligt, må bra och utvecklas. Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för oss liksom laganda.

Demokrati och delaktighet
Alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för vår verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i vår verksamhet.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. Vi följer även WFTDAs regler och rekommendationer.